Institutionsbestyrelsen

Asylselskabets ni selvejende børneinstitutioner er sammensluttet i Netværket Asylselskabet, alle med driftsoverens­komst med Københavns Kommune. De drives i dag efter det tostrengede system med institutionsbesty­relse og forældrebestyrelse for hver enkelt, men bundet sammen ved, at institutionsbestyrelsen består af de samme personer for alle ni institutioner.

Institutionsbestyrelsens sammensætning

Netværket Asylselskabets bestyrelse er sammensat, så den afspejler fem kompetencer, der er nødvendige for driften af en fond:

  • Karsten Fledelius, Formand for bestyrelsen, universitetslektor, cand. mag. Drift af offentlige og non-profit-virksomheder
  • Troels Jensen, cand, merc., Økonomi og strategisk planlægning
  • Henning Kopart, lektor, cand. psych. Pædagogik og psykologi

Kontakt institutionsbestyrelsen

  • Netværket Asylselselskabet
  • Att. Institutbestyrelsen
  • Østbanegade 11
  • 2100 København Ø
  • Telefon: 33 15 41 08
  • Email: post@asylselskabet.dk