Fondens bestyrelse

Institutionsbestyrelsen udgør samtidig bestyrelsen for Fonden af 1836, til daglig kaldt “Moderfonden”, som siden 2010/12 har haft status af Erhvervsdrivende Fond. Den står for driften af Asylselskabets ejendomme og økonomiske kapital og sikrer, at selskabet som helhed lever op til det værdigrundlag, som med udgangspunkt i borgerinitiativet i 1830erne er blevet udviklet gennem to århundreder for at styrke det gode børneliv i Danmarks folkerigeste kommune.

En vigtig funktion for fondsbestyrelsen er at facilitere den pædagogiske udvikling, i tæt samarbejde med lederne i Netværket Asylselskabet, bl.a. ved støtte til kurser og personlig uddannelse, og understøtte et frugtbart samarbejde med forældrebestyrelserne og den kommunale forvaltning.

Fondens kapital er hovedsagelig placeret i dens ejendomme. 7 af Asylselskabets 9 institutioner bor i Asylselskabets ejendomme, 2 bor til leje.

Institutionsbestyrelsens sammensætning

Netværket Asylselskabets bestyrelse er sammensat, så den afspejler fem kompetencer, der er nødvendige for driften af en fond:

  • Karsten Fledelius, Formand for bestyrelsen, universitetslektor, cand. mag. Drift af offentlige og non-profit-virksomheder
  • Troels Jensen, cand, merc., Økonomi og strategisk planlægning
  • Henning Kopart, lektor, cand. psych. Pædagogik og psykologi

Kontakt Fondsbestyrelsen

  • Fonden af 1836
  • Att. Fondsbestyrelsen
  • Østbanegade 11
  • 2100 København Ø
  • Telefon: 33 15 41 08
  • Email: post@asylselskabet.dk