Forældrebestyrelserne

Hver af netværkets institutioner sammensætter sin egen forældrebestyrelse, der er på valg hvert år.

Forældrebestyrelsen er med til at fastsætte de overordnede pædagogiske principper for institutionens virksomhed. Forældrebestyrelsen bliver orienteret ift. institutionens budget og regnskab.

Forældrebestyrelsen tilbydes at deltage ved ansættelse af nye pædagoger. Der kan deltage én til to forældre.

Forældrebestyrelsen er pålagt tavshedspligt, og det kan være strafbart ikke at overholde den. Forældrebestyrelsen arbejder ud fra en forretningsgang, som justeres og vedtages på det første konstituerende møde hvert år.

Der afholdes normalt bestyrelsesmøder 4 gange årligt. Referater fra bestyrelsesmøder bliver sendt ud til de øvrige forældre. Alle forældre har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen ved at henvende sig til et medlem af forældrebestyrelsen eller til institutionens leder.

Forældrebestyrelsens sammensætning

Forældrebestyrelsen består af op til 13 personer knyttet til institutionen på følgende måde:

  • 5 forældrerepræsentanter, herunder formand og næstformand
  • Op til 5 suppleanter for forældrerepræsentanter
  • 1-2 medarbejderrepræsentanter (uden stemmeret)
  • Institutionslederen (sekretær uden stemmeret)

Mød en forældrebestyrelse