Netværkets økonomi

Fondens kapital er hovedsagelig placeret i dens ejendomme. 7 af Asylselskabets 9 institutioner bor i Asylselskabets ejendomme, 2 bor til leje.

De 9 selvejende børneinstitutioner er sammensluttet i Netværket Asylselskabet, alle med driftsoverens­komst med Københavns Kommune. De drives i dag efter det tostrengede system med institutionsbesty­relse og forældrebestyrelse for hver enkelt, men bundet sammen ved, at institutionsbestyrelsen består af de samme personer for alle ni institutioner.

Find de faktuelle informationer om fonden på virk.dk.