Det tostrengede system

Det er vigtigt for os, at en medarbejder og institutionsleder har ro til at koncentrere sig om børnene og til at være sammen med børnene. De mange administrative opgaver, der i mange institutioner konkurrerer om medarbejderes tid, må ikke fylde i dagligdagen. Det har vi gjort alvor af, lige siden Asylselskabet blev stiftet for mange år siden.

Læs mere om Asylselskabets historie.

Derfor arbejder vi i netværket efter et tostrenget system, der i videst mulige omfang holder børnetid og administrationstid adskilt.

Streng 1: Børn og forældre

Forældrenes interesse bliver varetaget af forældrebestyrelsen i den enkelte institution. Institutionens leder og medarbejdere koncentrerer sig om at skabe den bedste omsorg for børnene i dagligdagen.

Læs mere om Forældrebestyrelserne

Streng 2: Ledelse og administration

Asylselskabets bestyrelse, der er arbejdsgiver, sætter rammebetingelserne for driften, sørger for økonomien og sikrer gennem sit kontor og sin eksterne samarbejdspartner, SPIA, håndtering af en betydelig del af de administrative opgaver for institutionen. Bestyrelse og administration fungerer også som tovholder for det værdifulde netværk for institutionerne.

Læs mere om Fondsbestyrelsen

Læs mere om Institutionsbestyrelsen

Læs mere om Administrationen