Fondens bestyrelse

Institutionsbestyrelsen udgør samtidig bestyrelsen for Fonden af 1836, til daglig kaldt “Asylfonden”, som siden 2010/12 har haft status af Erhvervsdrivende Fond. Den står for driften af Asylselskabets ejendomme og økonomiske kapital og sikrer, at selskabet som helhed lever op til det værdigrundlag, som med udgangspunkt i borgerinitiativet i 1830erne er blevet udviklet gennem to århundreder for at styrke det gode børneliv i Danmarks folkerigeste kommune.

En vigtig funktion for fondsbestyrelsen er at facilitere den pædagogiske udvikling, i tæt samarbejde med lederne i Netværket Asylselskabet, bl.a. ved støtte til kurser og personlig uddannelse, og understøtte et frugtbart samarbejde med forældrebestyrelserne og den kommunale forvaltning.

Fondens kapital er hovedsagelig placeret i dens ejendomme. 7 af Asylselskabets 9 institutioner bor i Asylselskabets ejendomme, 2 bor til leje.

Fondsbestyrelsens sammensætning

Netværket Asylselskabets bestyrelse er sammensat, så den afspejler fem kompetencer, der er nødvendige for driften af en fond:

  • Hans Christian Andersen, Formand, cand.jur., Personalejura, ejendomsjura, fondsret
  • Helle Vallø, Næstformand, EA, selvstændig konsulent; Drift af offentlige og non-profit-virksomheder
  • Søren Smidt, Cand. Psyk, Phd., selvstændig konsulent og forsker, Pædagogisk udvikling og samarbejde
  • Christian Rønne, arkitekt MAA, Overordnet tilsyn med fondens ejendomme
  • Anya Mantzius, regnskabskonsulent, revisoruddannet, økonomisk tilsyn med drift og investeringer

Kontakt fondsbestyrelsen:

Bestyrelsens medlemmer træffes efter aftale.

Kontortid: tirsdag til torsdag 9-15, fredag 9-12
Østbanegade 11, kld.
2100 København Ø
Tlf. 3131 3946
E-mail: post@asylselskabet.dk