Fristed for børn siden 1835

Asylselskabet er grundlagt i 1835 ved åbningen 1. december af det første børneasyl i København, “Asylet af 28. maj”. Baggrunden var et borgerinitiativ inspireret af indførelsen af de Rådgivende Stænderforsamlinger (Folketingets forløber) samme år og efter model af Asylbevægelsen i England, hvor man for private midler oprettede børnehaver specielt for nødstedte børn i de større byer. I Danmark støttedes bevægelsen bl.a. af den senere danske dronning Caroline Amalie, der kort efter det første københavnske asyl støttede oprettelsen af en tilsvarende børneinstitution i  Odense, hvor hun og hendes mand, den senere konge Christian VIII, havde deres residens indtil tronbestigelsen i 1839.

Det begyndte i Asylgade

Af det første københavnske asyl er i dag kun navnet “Asylgade” tilbage, og selskabets logo – det første asyl – flyttede nogle år senere, og ligger i dag i Adelgade. Men af de nye asyler, som hurtigt oprettedes, ligger de to ældste, Christianshavns Asyl i Amagergade (1837) og Frederik VI’s Asyl i St. Pederstræde (1840), stadig i de samme historiske bygninger. Med udvidelsen af Københavns Kommune efter voldenes fald fulgte også en større spredning af selskabets institutioner, i dag består Asylselskabets af ni selvejende børneinstitutioner sammensluttet i Netværket Asylselskabet, alle med driftsoverens­komst med Københavns Kommune. De drives i dag efter det tostrengede system med institutionsbesty­relse og forældrebestyrelse for hver enkelt, men bundet sammen ved, at institutionsbestyrelsen består af de samme personer for alle ni institutioner.

Fondens ledelse

Disse udgør samtidig bestyrelsen for Fonden af 1836, til daglig kaldt “Asylfonden”, som siden 2010/12 har haft status af erhvervsdrivende fond. Den står for driften af Asylselskabets ejendomme og økonomiske kapital og sikrer, at selskabet som helhed lever op til det værdigrundlag, som med udgangspunkt i borgerinitiativet i 1830’erne er blevet udviklet gennem to århundreder for at styrke det gode børneliv i Danmarks folkerigeste kommune. En vigtig funktion for fondsbestyrelsen er at facilitere den pædagogiske udvikling, i tæt samarbejde med lederne i Netværket Asylselskabet, bl.a. ved støtte til kurser og personlig uddannelse, og understøtte et frugtbart samarbejde med forældrebestyrelserne og den kommunale forvaltning. Fondens kapital er hovedsagelig placeret i dens ejendomme. 7 af Asylselskabets 9 institutioner bor i Asylselskabets ejendomme, 2 bor til leje.

Udflytterbørnehaver

Til Netværket Asylselskabet hører, ud over de ni børneinstitutioner, herunder to udflytterbørnehaver, endvidere feriekolonien Skovly ved Præstø, en gammel, smuk bygning i naturskønne omgivelser. Netværkets børnehaver har hvert år et koloniophold på Skovly, som også af og til er rammen om kurser og seminarer i Netværket og i ledige perioder kan lejes af andre institutioner.

Ny adresse

Fra 1976 til 2019 havde Asylselskabets administration til huse i en historisk ejendom i Fredericiagade 84 ejet af selskabet, hvor en del tidligere var lejet ud bl.a. til en seniorhøjskole, som imidlertid måtte lukke i 2014. Bygningen trængte endvidere til en gennemgående renovering. På den baggrund besluttede bestyrelsen i 2017 at afhænde ejendommen og finde et mindre og mere rentabelt domicil. 1. juli 2019 har Fonden Det Københavnske Asylselskab ERF derfor skiftet adresse til Østbanegade 11, kld., 2100 København Ø.

Kolde fakta

Find de faktuelle informationer om fonden på VIRK.